Algemeen

"De Haar" is tegenwoordig de naam van het Gemeenschapshuis van Haren.

Het Gemeenschapshuis van Haren is oorspronkelijk gebouwd als de Harense lagere school. Later werd deze school omgebouwd tot de gymzaal voor de nieuwe lagere school. Uiteindelijk is het gebouw over gegaan aan de Stichting Gemeenschapshuis Haren.

Het Gemeenshasphuis van Haren heeft wellicht de meeste naam en faam gemaakt in de zeventiger jaren toen er de tienersozen van HTS De Pub plaats vonden en menigeen uit Haren en omstreken heeft daar goede herinneringen aan.