Stichting en Bestuur

Stichting Gemeenschapshuis Haren is opgericht op 10 oktober 1959 en is ingeschreven in het openbare stichtingenregister op 01 december 1959 onder nummer ST. 6642

De stichting stelt zich de oprichting, het beheer en de exploitatie ten doel van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter M. van den Broek
Secretaris T. van Acht
Penningmeester R. van de Coolwijk
Beheerder M. Hoefnagels